ESERLERi

            Eser No: 19322
50x50 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 20322
40x40 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 7394
73x94cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 3322
50x60 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 8222
50x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 19222
50x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 1120
50x70 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 11121
50x70 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 30719
50x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 7921
40 x60cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 19117
50x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 14815
50x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 11921
40x40 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 10921
40x40 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 9921
40x60 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 3821
50x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 30721
76x70 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 3721
75x60 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 20721
50x70 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 1621
40x60 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 17116
40x60 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 1616
40x60 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 1817
50x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 66118
50x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 2212
40x40 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 3920
40x40 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 9980
80x100cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 9320
50x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 23620
35x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 8050
50x80cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 2318
40x60 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 6688
66x88cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 2521
40x60 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 1521
35 x60cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 3050
30 x50 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 4530
45 x30cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 15218
40x70 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 29420
40x60 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 30117
50x50 cm Tuval üzerine karışık teknik
            Eser No: 1237
50x70 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 9218
40x60 cm Tuval Üzerine akrilik boya
            Eser No: 14720
50x70 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 2118
40x40 cm Tuvale akrilik boya
            Eser No: 29716
50x70 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 1239
60x70 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 17320
60x76 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 26120
40x60 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 1735
45x58 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 9220
50x50 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 9617
40x50 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 26617
40x40 cm Tuvale karışık teknik