ESERLERi

            Eser No: 2
35x25 cm Ağaç üzerine özel teknik
            Eser No: 1
30 x30 cm Ağaç üzerine özel teknik