ESERLERi

            Eser No: 5378
53x78 Jüt Tuvale karışık teknik
            Eser No: 3922
130x100 cm Tuvale karışık teknik
            Eser No: 8822
40x40 cm Tuval Üzerine akrilik boya